Het project

De acclimatisering van nieuwe bomen testen

Trees for Future  is een innovatief project dat experimenteert met geassisteerde migratie van bomen.

Het principe bestaat erin soorten die plaatselijk door de opwarming van de aarde worden bedreigd, te verplaatsen naar gebieden waar het huidige en toekomstige klimaat voor hen gunstiger is.

Door deze boomsoorten en herkomsten te testen op percelen in België, willen we bomen identificeren die veerkrachtiger zijn en beter zijn aangepast aan de klimaatverandering.

Test de résineux sur nos parcelles belges | Trees For Future