Bossen en klimaatveranderingen

In België en in het algemeen in Noordwest-Europa heeft de klimaatverandering gevolgen voor de gezondheid en de werking van de bossen. De opeenvolging van hete en/of droge zomers (de droogteperiodes van 2018, 2019 en 2020 waren bijzonder hevig) maakt bomen kwetsbaar en veel soorten ondervinden nu moeilijkheden. Bij de meeste belangrijke soorten worden inderdaad gezondheidsproblemen geconstateerd.

De epicea zijn verzwakt door de droogte en zijn vatbaarder voor de schorskever, die baat heeft bij een langer warm seizoen. Beukenbomen sterven sterk af, de es wordt aangetast door een schimmel, chalara fraxinea, die hele opstanden decimeert, en zelfs eikenbomen (vooral zomereiken) beginnen tekenen van zwakte te vertonen. In de komende decennia kunnen we blijvende veranderingen in het klimaat verwachten (hetere en drogere zomers, mildere en nattere winters) en een toename van extreme gebeurtenissen (droogtes, hittegolven, stormen, enz.).

Onze bossen zijn relatief weinig gediversifieerd en daardoor niet erg bestand tegen deze aanvallen. Daarom is het belangrijk de bosbouwpraktijken aan te passen om onze bossen sterker te maken ten aanzien van de gezondheids- en klimaatbedreigingen.

Les changements climatiques fragilisent les arbres et forêts belges

Wat kan de bosbouwer doen?

Een panel van deskundigen heeft een lijst van aanbevelingen opgesteld in “Le changement climatique et ses impacts sur la forêt wallonne” (Klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het Waalse woud) om de bossen aan te passen aan de klimaatverandering en het veerkrachtiger te maken, waaronder:

Strikte aanpassing van de soorten aan het gebied en van de bosbouw aan de soorten (dynamische bosbouw)

null

Zorgen voor een goede bodemstructuur door passende oogsttechnieken

null

De wildpopulaties in evenwicht houden afhankelijk van de draagkracht van het bos

Diversifiëren van soorten en maximaliseren van genetische diversiteit

Stimuleren van Geassisteerde migratie van zuidelijke soorten en herkomsten