Trees FOR Future

null

Samen bouwen aan het bos van morgen

Onze bossen hebben te lijden onder de klimaatverandering: opeenvolgende droogten, stormen, waterstress, aantasting door insecten en schimmels, enz.

Tegenwoordig vertoont 60% van de soorten die onze bossen bevolken (fijnspar, douglasspar, eik, beuk,es, enz.) tekenen van verzwakking.

De bosbouwers zijn ongerust en vragen zich af welke soorten zij moet aanplanten en/of bevorderen om het bos van morgen voor te bereiden, een bos dat veerkrachtiger is en beter kan inspelen op economische, ecologische en sociale behoeften.

Om de reeks aan mogelijkheden te ontsluiten, heeft de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) het project “Trees for future – Bosarboretums” opgestart.

In 2018 is de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij begonnen aan dit waanzinnige en ambitieuze project, met als missie het behoud van de bossen en het opleiden en informeren van bosbouwers in duurzaam bosbeheer, en met als doel het identificeren van boomsoorten en -herkomsten die bestand zijn tegen de klimaatverandering.


Wat doen we in de praktijk?

Een netwerk van testpercelen

Er zijn ongeveer 30 nieuwe boomsoorten en -herkomsten geselecteerd voor het project Trees for Future.

Loading...

Doe een gift

Wij hebben jouw hulp nodig om een bos te bouwen dat beter bestand is tegen de klimaatverandering.

Bovendien krijg je dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting een belastingvermindering van 45% van de waarde van je giften als die een minimum van €40 per jaar bereiken.

Hoe doe je een gift?

Je kunt op twee verschillende manieren een gift doen:

  • Via overschrijving op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding “017/1930/00022”.
  • Via een online gift.
Online een gift doen

Dank bij voorbaat voor je bijdrage aan het bos van morgen!

Nieuws

Onze sponsors