Soorten van de toekomst

Welke soorten testen we?

De huidige selectie omvat 30 verschillende soorten (11 loof- en 19 naaldhoutsoorten).

Het selectiewerk was gebaseerd op de ervaring van de leden van het wetenschappelijk comité, de adviezen van verscheidene dendrologen (boomspecialisten) en de resultaten van diverse soortgelijke projecten in het buitenland (Reinfforce, Esperence, WSL-onderzoek in Zwitserland, enz.).

Elke soort wordt vertegenwoordigd door twee of drie verschillende herkomstvariëteiten om het beste genetisch materiaal voor de toekomst te selecteren op basis van de bodem- en klimaatgesteldheid.

Plusieurs essences d'arbres sont testées sur nos parcelles expérimentales en Belgique

Hoe hebben wij de soorten geselecteerd?

Er is gebruik gemaakt van drie groepen van criteria:

Ecologische criteria

Bijvoorbeeld de bekende weerstand tegen droogte en hitte, gecombineerd met een goede weerstand tegen koudegolven (die ondanks de verwachte klimaatverandering nog altijd mogelijk zullen blijven);

Biologische criteria

(geen invasiviteit bekend);

Economische criteria

(soorten waarvan bekend is dat het hout waardevol is als timmerhout).