Onderneming

Maak van uw sponsoring een echte bedrijfswaarde!

Informeer en sensibiliseer uw medewerkers over het belang van het behoud van onze bossen.

Wacht niet langer en verbind het imago van uw bedrijf met een gedurfd onderzoeksproject over de toekomst van onze bossen. Met deze sponsoring kunt u:

  • uw identiteit bevestigen en uw imago versterken als een bedrijf dat zich inzet voor MVO;
  • uw waarden verbinden met een goed doel dat zinvol is in een tijd waarin we op inzetten op onze bossen wegens hun rol als volwaardige koolstofputten;
  • uw teams, medewerkers en klanten verenigen door hen bewust te maken van een zaak die ons allen aanbelangt;
  • concreet bijdragen tot onderzoek om onze bossen van morgen aan te leggen als antwoord op de klimaatverandering;
  • aanspraak maken op belastingvoordelen.

Doe het nu!

Contacteer ons!
Ancrez votre mécénat dans une véritable valeur d’entreprise

Wist u dit?

Het percentage van de fiscale aftrekbaarheid is gekoppeld aan het belastingtarief van uw onderneming. Het totale bedrag van de gedane schenkingen mag niet meer bedragen dan 5% van de belastbare inkomsten van de vennootschap per boekjaar of een totaal bedrag van maximaal 500.000 euro.