Waarom sponsor worden?

“L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur de ce qu’il donne”. Victor HUGO

Wij hebben je nodig!

Onze bossen hebben te lijden onder ongekende gezondheidscrises (schorskevers bij de epicea, Vals essenvlieskelkje, eikensterfte, enz.). Onze bomen zijn verzwakt door de opeenvolgende droogten, zijn niet meer zo goed bestand tegen biotische en abiotische aanvallen en sterven massaal af.

We moeten dringend in actie treden!

Door sponsor te worden van Trees for Future lever je een concrete bijdrage aan het onderzoek om onze bossen van morgen aan te leggen, als antwoord op de klimaatverandering.

Nous avons besoin de votre aide pour sauver les forêts de demain

Wat doen we met jouw gift?

<2018

De KBBM onderzoekt de mogelijkheid om een project te ontwikkelen om de veerkracht van onze bossen ten aanzien van de klimaatverandering te vergroten

Contacten leggen met wetenschappers, academici, …

Een netwerk oprichten van partners in België en in het buitenland 

null
null

2018

Ontstaan van het project « Bosarboretums », gesteund door de KBBM

Selectie van de 30 te testen nieuwe boomsoorten en herkomsten

Onderzoek van de sites waar de bomen zullen worden geplant

Oprichting van het Vrienden van de KBBM Fund met de steun van de Koning Boudewijnstichting, die de ontvangst van fiscaal aftrekbare giften mogelijk maakt.

2019

Identificatie van de eerste 20 sites
Aanplanting van de eerste 11 geteste soorten en 21 geteste herkomstvariëteiten
null
null

2020

Eerste follow-upcampagne (herstelpercentage, gezondheidstoestand, groei …)

Aanplanting van 6 nieuwe soorten

Teelt van nieuwe soorten in kwekerijen

Aanwerving van 7 vrijwilligers voor het verrichten van waarnemingen betreffende de gezondheid van de aanplantingen en metingen in het veld

2021

Identificatie van aanplantsites voor de winter 2021-2022

Aanplanting van 5 nieuwe soorten op 6 nieuwe locaties in het najaar

Monitoren van de aanplantingen (droogtebestendigheid, aantasting door insecten/schimmels, meting van de groei, enz.)

Aanwerving van een nieuwe medewerker die de vrijwilligers zal begeleiden en de eerste verzamelde gegevens zal analyseren.

Naamsverandering. Het project heet nu Trees for Future

null

Volg de voortgang van het project in ons nieuws

Wat hebben we nodig voor het project Trees for Future?

Wij verbinden ons ertoe te werken volgens de beginselen van transparantie en goed bestuur.

Wij kunnen rekenen op de onschatbare steun van een geweldig team van vrijwilligers die hun tijd en competenties in het project steken.

De bospercelen waar de bomen zijn geplant en die het onderwerp zijn van deze studie, zijn vriendelijk ter beschikking gesteld door boseigenaren. Deze percelen liggen verspreid over heel België.

We hebben dus geld nodig voor de begeleiding van het project door ons team van 3 gepassioneerde medewerkers die aan het roer staan van het project Trees for Future. Een deel van het budget wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van de nodige communicatiemiddelen om informatie te verstrekken over de voortgang van het project.

Om Trees for Future op termijn te kunnen voortzetten, is een jaarlijks budget van naar schatting 200.000 euro nodig.

Dit project bestaat alleen dankzij jouw giften!

Jij hebt de macht om te handelen! We rekenen op jou!

Doe een gift