Trees for Future sur l'arboretum de Hamoir et arboretum historique de Seraing

Trees for Future in Hamoir

Op dinsdag 27 juni nodigden we samen met DNF onze Vlaamse bosbouwcollega’s uit om een Trees for Future arboretum in Hamoir en het historische arboretum van Seraing te ontdekken. De bijeenkomst, waaraan vertegenwoordigers van het ANB, de bosgroepen, natuurinvest en een boomkweker deelnamen, werd georganiseerd in het kader van het project Klimaatbomen van de KUleuven, waarin de…

Voorjaarsopvolging: review

Van mei tot begin juli is ons team, evenals een twintigtal getrainde vrijwilligers, ter plaatse om het goede herstel en de sanitaire staat  van de 3.700 bomen die in de winter van 2021-2022 zijn geplant te controleren. De eerste waarnemingen zijn bemoedigend, het merendeel van de planten is goed hersteld. We zullen echter alert blijven…

Een nieuw team vrijwilligers voor TREES FOR FUTURE

Ze kwamen allemaal enthousiast aan, gemotiveerd als altijd, klaar om samen met ons te investeren in de toekomst van onze bossen. Deze maandag mochten we inderdaad ons nieuwe team van vrijwilligers verwelkomen die vanaf het voorjaar van 2022 de aanplantingen van “𝗧𝗿𝗲𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲” gaan monitoren.   Elk jaar moeten er namelijk meer dan 9.000…

Een plantcampagne in volle gang

De plantcampagne 2021/2022 loopt op zijn einde, de komende weken worden de laatste bomen geplant. In totaal werden 19.410 bomen geplant op 15 sites, waaronder 7 nieuwe zoals Bergeval, Gomery, Ciergnon en Saint-Léger. Dit zijn 67 nieuwe proefpercelen van 20 are Hierop testen we nieuwe boomsoorten, zoals: oosterse beuk bosnische den Hongaarse eik Amberboom We…

Projet Arboretums : Première campagne de suivi des plantations de la saison 2019/2020

Arboretums-project: eerste opvolgingscampagne voor de aanplantingen van het seizoen 2019/2020

Tussen het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 zijn in het kader van het Arboretums-project 70 proefpercelen van 20 are (bijna 30.000 bomen) aangeplant, verspreid over 19 locaties over het hele land. Deze aanplantingen zullen regelmatig worden gecontroleerd om de geteste soorten te evalueren, vooral op het gebied van gezondheid, groei en vorm.…

Adaptation des forêts aux changements climatiques dans le Grand Est (France)

Het aanpassen van de bossen aan de klimaatverandering in de regio Grand Est (Frankrijk)

Net als onze bossen in België zijn de bossen van de regio Grand Est ecosystemen die voortdurend evolueren. Tijdens de laatste ijstijden hebben ze grote veranderingen ondergaan. Ze zijn ook gevormd door menselijke activiteiten. Het grote verschil tussen deze klimaatschommelingen van het verleden en de huidige klimaatveranderingen is de snelheid van het proces, en dat…